Boeren essentiële schakel in circulaire economie

Het lijkt wel alsof er de laatste tijd alleen maar negatieve verhalen over de veehouderij naar buiten komen. Maar we moeten het belangrijkste succesverhaal daarbij niet laten ondersneeuwen:

Burgers, boeren en buitenlui, we hebben elkaar allen erg hard nodig in het dagelijkse leven om de aarde leefbaar te houden en om kringlopen te sluiten!

Want weet u wel dat de boer misschien wel de belangrijkste schakel is in de circulaire economie? Recentelijk gaf minister Schouten het grote belang aan van de landbouw die vele kringlopen succesvol sluit. Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon! Immers, al eeuwen lang bedrijven we in Nederland een zeer hoogwaardige kringlooplandbouw. Denk daarbij maar eens aan hoe de “poeptonnen” van de Amsterdammers aan het begin van de vorige eeuw werden gebruikt om de vruchtbaarheid van de Drentse zandgronden te verbeteren.

Maar ook in deze tijd is de landbouw nog steeds bezig om de kringloop zo sluitend mogelijk te krijgen. En ja, daarbij lijken economische redenen te zijn, maar gelijktijdig profiteert het milieu net zo hard mee.

Waarom? Bij de productie van onze levensmiddelen die we dagelijks kopen, blijven nogal wat reststoffen over. En het mooie is dat veel van die reststoffen (economisch) interessante grondstoffen blijken te zijn als veevoer, of als kunstmestvervanger.

Wist u bijvoorbeeld dat veevoer voor rundvee voor een groot deel bestaan uit reststoffen die ontstaan bij de productie van brood, bier, suiker, zetmeel en de veel gebruikte sojaolie? Deze reststoffen zijn voor de mens nutteloos maar blijken een waardevolle veevoedergrondstof te zijn voor koeien, varkens en kippen. De veehouders betalen zelfs nog graag voor veel van deze reststoffen en zetten ze om in waardevolle melk, vlees of eieren.

Nederland heeft een zeer grote levensmiddelenindustrie. En zou die al deze reststromen naar de vuilstort of -verbranding moeten brengen, dan hadden we een groot probleem. Niet alleen zou Nederland te klein zijn om dit alles te bergen met alle milieugevolgen van dien. Maar ook zou de kostprijs en daarmee de consumentenprijs van ons levensmiddelenpakket drastisch duurder worden. Maar gelukkig is er een markt voor al deze reststromen en houden we zo de Nederlandse levensmiddelen betaalbaar.

Conclusie: Akkerbouwers verkopen hun producten aan fabrieken, fabrieken halen de beste grondstoffen uit de producten en de rest wordt hergebruikt om vlees en melk te maken voor de degene die dat lekker vindt. En laten we eerlijk zijn, wat is het toch mooi dat we iedere dag een keuze kunnen en mogen maken wat we kunnen eten. De winkelschappen zijn zelden of nooit leeg.

En natuurlijk zijn er kanttekeningen, mest, methaan etc. maar daar wordt hard aan gewerkt door de agrarische sector. Er zijn reeds hele grote stappen gemaakt om de kringlopen effectiever te maken en de milieubelasting te verminderen. Een gezonde en economische veehouderij is daarbij de belangrijkste voorwaarde. Immers, wanneer die verdwenen is gaan we als Nederlanders verzuipen in ons afval. En als alles dan toch achter de komma moet staan, laten we dan niet vergeten dan de groene velden van de boeren nogal wat CO2 vastleggen en zuurstof produceren.

Al met al meer positieve kanten aan de boeren dan negatieve. Boeren, burgers en buitenlui hebben elkaar nodig.

Natuurlijk is kritiek is altijd welkom, want iedere klacht is een gratis advies. Maar laten we alstublieft respectvol en vooral met de juiste en goed onderbouwde feiten met elkaar in gesprek blijven.

Otto Tijseling, Kijfeed

Stuur een bericht

10 + 1 =

Contact

Spanjaardslaan 149 - 8917 AS - Leeuwarden

06 - 230 193 84

otto@kijfeed.nl

Call Now Button